fbpx

Vejledning

Vejledningen er et samspil mellem eleven, elevens forældre, faglærere, KT-lærere samt skolens vejleder. Derudover er du som elev på Adventure Efterskolen også tilknyttet en kontaktgruppe og en kontaktlærer.

På Adventure Efterskolen er formålet med vejledningen:

 • at den enkelte elev skal sikres et godt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om sin videre uddannelse og erhverv.
 • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse, og hvilke krav der stilles til den enkelte elev.
 • at sikre eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger eleven har, og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningen er et samspil mellem eleven, elevens forældre, faglærere, KT-lærere samt skolens vejleder.

Vejledningen vil foregå i efterskolens unikke rum, hvor vejlederens tætte kontakt til eleven skaber tillid, således der er rum til at rådgive og at give og modtage den nødvendige vejledning.

Vejledningen skal være en del af hverdagen på skolen og en integreret del af skolens årsplan.

 

Årsplan for vejledning

Den typiske årsplan ser således ud:

 • August

Første KT-samtaler afholdes. Her tales der om trivsel, men også om tanker om fremtiden, herunder uddannelsesvalg. I denne samtale er der også fokus på vækstområder – områder, hvor eleven gerne vil udvikle sig under efterskoleopholdet.

 

 • September

Vejleder og årsplan for vejledning præsenteres for eleverne og sendes hjem til forældre. Obligatorisk brobygning for 10. gennemgås og forklares, og der vælges uddannelse.

Anden KT-samtale afholdes.

 

 • Oktober

Vi kigger på ug.dk. Introduktion til OSO for 10. klasse. Der afholdes skole-hjem samtaler, hvor KT-lærerne snakker om trivsel, men også elevernes uddannelsesønsker og faglige niveau. Vejledersamtaler, hvor der inddrages styrke – og vækstområder.

 

 • November

Uge 47: Brobygning for 10.kl.

Uge 48: Obligatorisk Selvvalgt Opgave for 10. klasse.

Elever udfylder uddannelsesplan på optagelse.dk. Vejledersamtaler, hvor der inddrages styrke – og vækstområder.

 

 • December

UPV i starten af december. Information til elever og forældre om procedure for tilmelding til ungdomsuddannelserne.

 

 • Januar
 1. januar – deadline for UPV og standpunktskarakterer.

 

 • Februar

Start februar: www.optagelse.dk åbner. Eleverne skal sammen med forældrene vælge uddannelsesønsker. Elever informeres om tilmelding på optagelse.dk.

 

 • Marts

Senest den 1. marts skal uddannelsesplanen på optagelse.dk være udfyldt og underskrevet af forældre, elev og vejleder. Vejlederen er behjælpelig og overvåger processen

 

 • Maj
 1. UPV gennemføres

 

 • Juni

Indsendelse af prøvekarakterer samt UPV. Evaluering af vejledningen med forældre og elever.

 

KT-Gruppen

Kontaktgruppen består af 8-10 elever, som kommer fra forskellige klasser, linjefag mm. I kontaktgruppen holder vi ugentlige møder, hvor vi taler om, hvordan det går på efterskolen og om kommende begivenheder i årskalenderen. Gruppen har fælles opgaver i køkkenet og skal samarbejde om opgaver til forskellige fællesarrangementer.

Din kontaktlærer er en, du kan betro dig til. En der hjælper dig og har kontakten mellem skolen og hjemmet. Vi holder samtaler igennem året, hvor vi taler om din trivsel og din faglige og personlige udvikling. Sidst på året skriver kontaktlæreren en udtalelse, som du kan bruge fremadrettet til f.eks. at søge et studiejob.

Glade piger til undervisning på efterskole