fbpx

Verden er i forandring

Vi oplever en ændret adfærd og social skrøbelighed blandt de unge mennesker på en del efterskoler og folkeskoler. COVID-19 medførte en forandret verden med flere omgange af isolation af børn og unge mennesker. For de unge mennesker har det især påvirket deres sociale kompetencer, empati og trivsel i en betydningsfuld periode af deres liv – en periode, der på sigt vil forme dem som mennesker. 

Vi gik derfor i tænkeboksen på AES. Og det gjorde vi for at imødegå de nye behov og fremme de unge trivsel her på skolen.

Vi var vidt omkring. Men vi er landet et spændende sted. Derfor prøver vi noget helt nyt på AES fra august 2023: en ny 10. klasse! Her er formålene, at …

  • Styrke ansvarsfølelsen for sig selv og fællesskabet lokalt og globalt.
  • Give redskaber og erfaring for at kunne være et aktiv i udbredelsen af medborgerskab, iværksætteri og bæredygtighed. 

Det skal være sjovt og givende at involvere sig i fællesskabet, og meningen er, at indstillingen skal brede sig som ringe i vandet ved resten af skolens elever.

Klassen vil være prøvefri med undervisning i de timer, hvor andre klasser har boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Eleverne vil ved siden af deltage i linje- og valgfag på samme måde som de øvrige elever på skolen.

 

De pædagogiske principper:

  • Simpel start og opnåede mål, idet projekterne vil bygge på progression i løbet af året
  • Ét projekt og én deadline ad gangen
  • Struktur for forberedelse
  • Værktøjskassen, hvor der vil være let tilgængelige redskaber, der kan bruges i processen
  • Erfaring og øve samarbejde mange gange
  • Gentagelse via variation
  • Bevidstgørelse om, at vi gør det for nogen
  • Arbejde med – men undgå gentagen læring.

 

Masser af projekter

Vi skal lære alle elementer af projektledelse. Derfor vil året være fyldt med projekter, vi i fællesskab skal løfte.

Alle vil arbejde ud fra samme ramme, som udbygges i løbet af året baseret på elementer som samarbejde, ideskabelse, opsøgende arbejde, realisering og formidling.

Vi skal være lokale såvel som globale, og derfor skal vi arbejde med alt fra FN’s verdensmål til lokale projekter. Vi skal på mange måder gøre en forskel for os selv og fællesskabet med vores arbejde.

 

Hvad skal vi i løbet af året

Der skal ske mange spændende ting i løbet af året. Og det vil blive en løbende progression for klassen.

Eleverne skal blandt andet på instruktørkursus i projektledelse og facilitering af kompetencer, instruering af deres kammerater og lave teambuilding for resten af skolen.

Vi skal være aktivister for de 17 verdensmål – lokalt såvel som globalt. Her skal vi være aktive i lokalområdet og eleverne skal forberede et projekt, der involverer en rejse og hjælpe til et sted i Afrika.

Vi glæder os til at løfte sløret for klassens navn og endnu flere spændende detaljer omkring det nye 10. klasseprojekt.