fbpx

 Undervisning

Vi vil gøre dig klar til din ungdomsuddannelse og hjælper dig godt på vej, uanset dit niveau og dine behov. Adventure Efterskolen er meget mere end en outdoor efterskole, her er nemlig plads til alle, også i undervisningen. Vi er en boglig efterskole med niveaudelt undervisning, som vi kombinerer med friluftsliv.  

Målrettet niveaudelt undervisning

Alle elever er forskellige. Alle har forskellige talenter og forskellige forudsætninger – og alle lærer og udvikler sig på forskellige måder.

Derfor niveaudeler vi vores undervisning, så hver enkelt elev får undervisning, der så vidt muligt passer til deres læringsstil og hjælper dem med at indfri deres unikke potentiale.

For os er niveaudeling meget mere end fagligt niveau og standpunktskarakterer. Vi bruger nemlig niveaudelingen til at sikre, eleverne oplever undervisningsformer og får fysiske rammer, der understøtter deres udvikling.

 

Vores 10. klasse er delt op i tre niveauer:

  • A-klassen er gymnasieforberedende og foregår i auditorium. Lektiemængden og fordybelsesgraden bygger op til 1.G-niveau. Her er der mulighed for at dække store stofområder og for en god debat i klassen.
  • B-klassen gennemgår de samme emner som A-klassen, men med et lidt lavere tempo og niveau. Der er flere lærere i klassen, så der er mulighed for at angribe opgaverne ud fra forskellige læringsstile, ligesom klassens indretning lægger op til mere gruppearbejde og afveksling i undervisningen.
  • C-klassen er en lille klasse med stort fokus på den enkelte elevs behov, der kan f.eks. være indlagte gåture. Undervisningen foregår på basis-niveau, så alle kan følge med og få udbytte af timerne.

Niveaudelingen foregår i fagene dansk, tysk, engelsk og matematik. Man placeres efter en samtale og lille test på det hold, der svarer til ens niveau. Man kan som elev f.eks. være i A-klassen i matematik, fordi man har let ved matematik, men være på f.eks. C-holdet i tysk, hvis ens niveau på dette fag ikke er så højt. Vores 10. klasse afsluttes altid med FP10.

Fælles for alle tre niveauer er, at der ikke er tale om specialundervisning, men derimod pædagogisk opbyggede læringsmiljøer, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Har en elev særlige behov med tilhørende støttetimer, kan vi imidlertid sagtens honorere dette.

 

Unikke fysiske rammer – og masser af frisk luft

Det er en stor opgave at lære. Derfor er det også vigtigt at sikre optimale rammer til det. At skabe et læringsmiljø, der kan inspirere uden at distrahere og være med til, at eleverne føler sig trygge. I vores niveaudelte klasser bliver eleverne fordelt i lokaler, der passer til deres behov.

Helt lavpraktisk betyder det, at eleverne i den gymnasieforberedende klasse modtager undervisning i auditorier, der minder om de lokaler, de skal færdes i på gymnasiet og deres videre uddannelsesliv. For eleverne i de andre klasser, tilgodeser vi deres behov gennem alt fra placering af borde og stole til specielle tavler.

På Adventure Efterskolen er vi desuden altid opmærksomme på at inddrage frisk luft og bevægelse i det samlede skema – så hele kroppen bliver aktiveret, og eleverne får fornyet energi. 

 

Faglig og personlig omsorg

Vi kender vores elever godt. Så vi ved også, når nogen har behov for ekstra omsorg. Vi involverer os gerne i den enkelte elevs liv – både når det går godt, og når de har brug for den tætte og støttende samtale.

Langt størstedelen af vores elever er ressourcestærke unge mennesker, men vores hjerte banker også for dem, der har brug for lidt ekstra omsorg og hjælp. Vi er gennem veluddannet personale også rustet til at hjælpe elever der har en diagnose og til at udarbejde en konkret handlingsplan for dem. Det er dog vigtigt at bemærke, at vore samlede set-up ikke er egnet til elever med ADD.

 

KOM TIL EFTERSKOLERNES AFTEN 11. JANUAR 18-21