Steen Emgren

Steen Emgren

Forstander

Steen er forstander på Adventure Efterskolen. Han kommer fra en stilling som dagtilbudsleder i Sønderborg kommune og før det som lærer, souschef og konstitueret forstander på hhv. Gerlev Idrætshøjskole og Idrætshøjskolen i Sønderborg. Efterskolelivet kender han fra en årrække som lærer på efterskolen Musik og Sang i Ollerup samt Haslev Idrætsefterskole. Steen er født i Sønderborg og bor i Dybbøl nogle få kilometer fra efterskolen, så han kender udmærket de smukke omgivelser og en masse mulige fremtidige samarbejdspartnere i lokalområdet.
Steen sender månedligt et brev ud til forældre og andre interesserede, om ugen der er gået. På denne måde ønsker han at bevare en god forældre og skolekreds-kontakt.

Mail: se@adventure-efterskolen.dk

Mikkel Fjord-Larsen

Mikkel Fjord-Larsen

Viceforstander

Mikkel underviser i Dansk og Kristendom, og er skolens UU-vejleder.

Mail: mf@adventure-efterskolen.dk

 

THIES FREESE

THIES FREESE

Lærer

Thies kommer fra Flensborg, og har tidligere været praktikant på skolen. Thies underviser i linjefaget Aqua, samt fagene engelsk, tysk og matematik. Derudover er han en eventyrlysten sjæl, som med sit store overskud forstår at favne eleverne. Han er en haj på et board, det gælder både med sne, vand og land som underlag. Thies er en rigtig vandhund. Han betragter havet som sit rette element!

Mail: tf@adventure-efterskolen.dk

 

JACOB ODDERSHEDE

JACOB ODDERSHEDE

Lærer

Jacob er Akademiuddannet friluftsvejleder i teori og praksis med træklatring som speciale. Jacob underviser i matematik og biologi og er vild med vand på skolens AQUA-linje. Jacob er med til at udarbejde skolens sikkerhedsinstrukser og har flere års erfaring som instruktør inden for både træklatring, havkajak og vægklatring. Om vinteren er Jacob drivkraften bag ”Isbadning & Sauna” og han er en sand ildsjæl for al udendørs overnatning både sommer og vinter.

Mail: jo@adventure-efterskolen.dk

Lenette Hansen

Lenette Hansen

Lærer

Lenette er skolens Adventure Race-lærer, og underviser i engelsk, samfundsfag og idræt

Mail: lh@adventure-efterskolen.dk

 

 

Frederik Myssing Horst

Frederik Myssing Horst

Lærer

Frederik er underviser på Outdoor-linjen. Desuden underviser han i dansk, idræt og bold-bold-bold

Mail: fh@adventure-efterskolen.dk

 

Jorma Voigt

Jorma Voigt

Lærer

Underviser i fagene tysk, matematik og fysik/kemi. Jorma er nok skolens mest naturvidenskabsbegejstrede lærer, og elsker den åndelige udfordring. Derudover er Jorma, skolens uundværlige IT-ansvarlige. Der kan gå MANGE timer med den slags…

Mail: jv@adventure-efterskolen.dk

 

Birgit Røpke Hansen

Birgit Røpke Hansen

Inklusionspædagog

Birgit er skolens inklusionspædagog, og er med hvor der er behov for hende.

Mail: bh@adventure-efterskolen.dk

 

Martin Larsen

Martin Larsen

Vagt- og støttelærer

Martin er skolens vagt- og støttelærer, og er med hvor der er behov for ham.

Mail: ml@adventure-efterskolen.dk

 

Anne Bjerggaard Nielsen

Anne Bjerggaard Nielsen

Lærer

Anne underviser i dansk og engelsk. 

Mail: ab@adventure-efterskolen.dk

 

ANETTE LANGHOLTZ

ANETTE LANGHOLTZ

KØKKENLEDER

Anette har tidligere været ansat på Rens Ungdomsskole i 18 år og står sammen med Hanne for madlavningen og køkkenets tryllerier.

Mail: al@adventure-efterskolen.dk

HANNE KJÆR

HANNE KJÆR

KØKKENASSISTENT

Hanne er nærmest altid den første i køkkenet og bager nogle forrygende boller.

KARINA Petersen

KARINA Petersen

SEKRETÆR

Karina står for alt med elev tilmelding, telefonbetjening og mails, vores Viggo-intranet, post, rundvisnings booker og så koordinerer hun tilmelding til div. arrangementer.

Mail: kp@adventure-efterskolen.dk

JENS SLOT

JENS SLOT

PEDEL

Jens er en af Adventure Efterskolens to pedeller. Han holder udendørsarealerne pæne sammen med Khadim og er den som (siger han, med et smil på læben), ”reparerer alt det vi andre ødelægger”. På lærerværelset hænger “Jens Slots liste”, som eleverne selv kan gå ind og skrive reperaturønsker på. I sin fritid kan Jens godt lide at cykle, dykke og fiske. Før han kom her var han en hårdtarbejdende tømrer i Norge.

Mail: js@adventure-efterskolen.dk

KHADIM JAGHORI

KHADIM JAGHORI

PEDELMEDHJÆLPER

Khadim er det altid smilende, hjælpsomme menneske som sørger for at opretholde ryddeligheden på skolens område.