AES 10

DIT AFSÆT TIL ET SELVSTÆNDIGT LIV

Vi vil i faget “AES10” give dig redskaberne og kompetencerne til at få en god start på din ungdomsuddannelse.

På Adventure Efterskolen er du i fuld sving med at opdage nye sider af dig selv. Undervejs vil du også møde ny og anderledes undervisning, og få en masse ny viden. Dette fag er dog kun for 10. klasse.

Indhold:

 

Vi vil i AES10 arbejde projektorienteret og tværfagligt. Med udgangspunkt i en række emner vil vi fordybe os, arbejde selvstændigt både alene og i grupper, opstille problemformuleringer og knuse problemer. Vi vil bruge forskellige frenlæggelsesformer til at vise vore projekter for hinanden, resten af skolen og også forældrene.

Nærmere beskrivelse følger.