fbpx

AES regelsæt

Vi er mange mennesker på AES, så det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden. Derfor har vi regler, som dit barn skal følge.
Du skal som forældre være opmærksom på, at AES forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet og bortvise dit barn, hvis skolens regler og anvisninger ikke overholdes.

Vores regelsæt

  • Vi tolererer ikke mobning
  • Vi forlanger en pæn omgangstone, og at dit barn retter dig efter anvisninger fra personalet
  • Dit barn har mødepligt til undervisning, arrangementer og måltider
  • Skolen er røgfri
  • Alkohol og euforiserende stoffer af enhver art er forbudt. Dit barn må hverken indtage, besidde eller være påvirket. Det gælder også under transport til og fra skolen. Overtrædelse medfører bortvisning.