Rammer for samarbejde

Åben og ærlig dialog

På Adventure Efterskolen praktiserer vi ”Walk the talk” (=gør det, du siger). Sig de ting du mener, sig tingene på en konstruktiv måde til den det vedrører, spørg for at forstå, giv brugbar feedback såvel ros som forslag til forbedring. Her fejes problemerne IKKE ind under gulvtæppet, i stedet snakker vi, til vi finder en løsning. Nogle gange bliver du uvenner med nogen, eller der en en konflikt på værelset eller mellem dig og en lærer – det er helt normalt. Vi ønsker at lære dig, hvordan man løser konflikter via samtale, men det kan vi kun, hvis DU er til stede. Hvis du vælger, i vrede, at udvandre fra samtalen og forlade skolen, så kan vi ikke hjælpe dig. En lærer forlader ikke skolen og de andre elever, for at lede efter dig.

Tolerance & åbent sind

Da vi er en lille skole, vil du ikke kunne gemme dig i en stor klike af folk, som er fuldstændig ligesom dig. Du vil blive blandet med mange mennesker, som kommer fra en anden baggrund end din. Det er i mødet med det ukendte og fremmede, at du lærer mest – det er vi fuldstændig overbeviste om! Vi forventer, at du giver plads til folks forskelligheder og viser interesse for det ukendte. Vi accepterer ikke mobning!

Tag selv af fadet

Man kunne også sige: tag selv ansvar for at skabe dine bedste muligheder! Forestil dig, at lærerne på Adventure Efterskolen står med et fad med en masse lækre ting – men du skal selv gå hen til fadet og tage af det. Vælg at stå op, i stedet for at slukke vækkeuret. Vælg at engagere dig i aktiviteten, i stedet for at sidde på sidelinjen. Vælg at blande dig i den faglige diskussion, i stedet for at sidde med din mobil under bordet. Det forventer vi af dig. Kun på den måde kan du blive “helten i dit eget eventyr” – for alle rammerne er der.

Gensidig respekt & venlighed

Vis respekt for andres faglighed, tænk lidt længere end dit eget område, vis engagement i de ting, lærerne forsøger at formidle til dig, engagement og bidrag altid med det du er god til.

Opmærksom & hjælpsomhed

– Hvordan har de andre det? Hvor kan jeg hjælpe? Roder jeg for meget? Larmer jeg for meget? Har JEG gjort hvad jeg kunne, for at få det til at fungere?

Se muligheder og ikke begrænsninger

– Vær løsningsorienteret! Vi vil forberede dig, på det liv der venter forude. Læg vægt på det, der kan lade sig gøre frem for det der ikke kan lade sig gøre. Grib udfordringerne der kommer med en positiv indstilling. Det gør vi. Det skal være sjovt at arbejde for at nå sit mål. Send en masse humor og smil afsted hver dag. Lyt til de ideer der kommes med og tag selv ansvar for at samle information, som kan hjælpe dig videre.

Vælger du omgang med rusmidler, øl & spiritus samt rygning på skolen og i skoletiden samt på ture, transport til og fra skolen, eller mobber du, så har du valgt Adventure Efterskolen fra.