samarbejde

Åben og ærlig dialog

På Adventure Efterskolen praktiserer vi ”Walk the talk” (=gør det, du siger). Sig de ting du mener, sig tingene på en konstruktiv måde til den det vedrører, spørg for at forstå, giv brugbar feedback såvel ros som forslag til forbedring. Her fejes problemerne IKKE ind under gulvtæppet, i stedet snakker vi, til vi finder en løsning. Nogle gange bliver du uvenner med nogen, eller der en konflikt på værelset eller mellem dig og en lærer – det er helt normalt. Vi ønsker at lære dig, hvordan man løser konflikter via samtale, men det kan vi kun, hvis DU er til stede. Hvis du vælger, i vrede, at udvandre fra samtalen og forlade skolen, så kan vi ikke hjælpe dig. Der forventes ikke fra dig at du bliver gode venner med alle. Der forventes dog at du respekterer og accepterer dine klassekammeraters forskelligheder.

Tolerance & åbent sind

Da vi er en lille skole, vil du ikke kunne gemme dig i en stor klike af folk, som er fuldstændig ligesom dig. Du vil blive blandet med mange mennesker, som kommer fra en anden baggrund end din. Vi forventer, at du giver plads til folks forskelligheder og viser interesse for at udvide din viden. Vi tolererer ikke mobning!

Tag selv af fadet

Man kunne også sige: tag selv ansvar for at skabe dine bedste muligheder! Forestil dig, at lærerne på Adventure Efterskolen står med et fad med en masse lækre ting – men du skal selv gå hen til fadet og tage af det. Vælg at stå op, i stedet for at slukke vækkeuret. Vælg at engagere dig i aktiviteten, i stedet for at sidde på sidelinjen. Vælg at blande dig i den faglige diskussion, i stedet for at gemme dig bag en skærm. Det forventer vi af dig.

Gensidig respekt & venlighed

Vis respekt for andres faglighed, tænk lidt længere end din egen næsetip, vis engagement i de ting, lærerne forsøger at formidle til dig, bidrag altid med din viden og vær ikke bange for at lave fejl.

Opmærksom & hjælpsomhed

– Hvordan har de andre det? Hvor kan jeg hjælpe? Roder jeg for meget? Larmer jeg for meget? Har JEG gjort, hvad jeg kunne for at få det til at fungere?

Se muligheder og ikke begrænsninger

– Vær løsningsorienteret! Vi vil forberede dig på det liv, der venter forude. Sæt et mål inden for dine rammer og forsøg at udlev det. Grib udfordringerne der kommer med en positiv indstilling. Det gør vi! Det skal være sjovt at arbejde for at nå sit mål. Lyt til de ideer, der kommer og tag selv ansvar for at samle information, som kan hjælpe dig videre.