Prisberegner

Her kan du beregne, hvad du selv skal betale – din egenbetaling – for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og søskendetilskud er trukket fra.

Hvad med prisen?

Prisen, som oplyses her på hjemmesiden, er alt inklusive. Det vil sige, at prisen inkluderer evt. gebyrer, samt alle forudsigelige udgifter til fx. materialer, ekskursioner, udlandsrejser, evt. obligatorisk køb af sangbog, skoledragter mv..

Til nogle skoler vil der dog udover være ekstra udgifter afhængigt af, hvilke fag/linjer eleven vælger.
Nogle linjer kan således være dyrere end andre. Kontakt altid skolen for nærmere oplysninger.

Indkomstgrundlaget er beregnet på baggrund af indkomstforhold, der ligger to år forud for kursusstart. Indkomstgrundlaget svarer for de fleste til lønindkomsten efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og uden hensyn til eventuelle fradrag.
Prisen kan beregnes her.