fbpx

Forældre
håndbog

Herunder kan læse dig til alle tænkelige og utænkelige informationer, som du kan komme på, når du forbereder dig selv og dit barn på et efterskoleår på AES.

Mangler du svar på noget, så smid en mail så vi kan få det skrevet ind i forældrehåndbogen, info@adventure-efterskolen.dk

God læselyst!

Arrangementer

Forældrearrangementer, søskendeweekend mm., vil I blive nærmere orienteret om op til arrangementets afvikling.
I vil blive bedt om at melde til pr. mail.

Broager BY

AES ligger i en lille sønderjysk flække sydvest for Sønderborg. Vores nærmeste ”storby” er Broager. Her ligger et bibliotek, apotek, en grillbar, en læge og andre shoppemuligheder. Her kan man gøre sig de mest nødvendige indkøb for ens hårdtjente lommepenge.

Hvis man forlader skolen, noterer man det på en tavle på lærerværelset. Så er alle lærere informeret.

Bliveweekender

Bliveweekender har et obligatorisk, fælles indhold og skal anses for undervisning.
Hvis eleven skal fritages i sådanne weekender, skal der rettes henvendelse herom til forstander eller kontaktlærer.
Datoer for bliveweekender kan findes på årsplanen.

Forsikring

Under efterskoleopholdet er eleven dækket af forældrenes egen familieforsikring.

Der er eget forsikringsansvar overfor medbragte ting (f.eks. pc’er). Disse er ikke forsikret af skolen.

Ved udlandsrejser er dit barn forsikret igennems skolens rejseforsikring. Derudover skal der også pakkes blåt og gult sygesikringsbevis i tasken.

Fritagelse

Hvis eleven skal fritages fra undervisning og er væk fra skolen i mere end et døgn, evt. ved runde fødselsdage, lægebesøg , studiebesøg og lign., skal der rettes henvendelse til forstanderen på mail: info@adventure-efterskolen.dk eller telefonisk.

Hvis dit barn ikke kan møde op søndag aften efter en weekend, bedes du kontakte vores vagttelefon på tlf. 20832762. Så vil der stå en lærer klar i den anden ende.

Transport

Internet

Vores bredbånd er på 200 upload og 200 download fordelt på hele efterskolen.
Der er Wifi overalt på skolen.

Alle elever her på AES får en gratis licens til Microsoft Office Pro Plus 365. Licensen gælder dog kun, så længe man er elev på AES. Licensen indeholder alle relevante redskaber til undervisningen, herunder også ordblindehjælpemidler.

Kontakt til skolen

Der bliver som regel kommunikeret med hjemmet via mail eller Viggo, som er vores interne platform.Viggo vil man som forælder også få adgang til, når ens barn påbegynder sit ophold på AES. Her bliver man informeret om sit barns fravær, afleveringer og kan opretholde kontakten med pågældende kontaktlærer.

På skolens Facebook-side slås næsten dagligt billeder og nyheder fra skolens hverdag/arrangementer op. I kan også holde jer orienteret her.

Hvis I er i tvivl om noget eller mener, I mangler information, så kontakt endelig skolens kontor, der er bemandet mellem kl.8-14.30. Herefter vil det være den pågældende vagtlærer, der vogter vagttelefonen.

Medicin

Hvis dit barn gør brug af medicin, bedes der rettes henvendelse til skolen om dette. Noget medicin må ikke stå fremme på værelser og skal udleveres (f.eks. hver morgen/aften) af vagtlærer.

Dagens Måltider

  • Morgenmad kl. 7.15
  • Formiddagste kl. 9.45
  • Frokost med varm mad kl. 12.00
  • Eftermiddagsservering kl. 14.30
  • Kold aftensmad kl. 18.00
  • Aftente kl. 21

Safetybokse

Alle elever har mulighed for at låse værdigenstande inde i en safetyboks på værelset. Hertil skal I selv medbringe en hængelås.

Sikkerhed på cyklen

Da dit barn regelmæssigt skal cykle ad landevejen til Broager, er det vigtigt at have cykelhjelm samt lygter pakket og med i tasken. Cyklen skal derudover have lås.

Skader

Ved pludseligt opståede skader på AES, vurderer skolens personale, om eleven skal tilses af en læge. Forældre vil blive informeret med det samme om skadens omfang. Ved afgang til skadestue eller lignende vil dit barn enten blive fulgt af enten pågældende vagtlærer eller af en kammerat.

Ved længerevarende skader, hvor eleven skal fritages fra fysisk belastning, skal skolen have en lægeerklæring.

Skema

Dagens og ugens skema kan findes på Viggo-platformen. Her kan du som forælder også følge med.

Skolesager

Du bedes selv sørge for, at dit barn har de relevante skolesager med.
Du kan læse mere herom på ”Pakkelisten”.

Sygdom

Ved akut sygdom opstået på skolen vurderer skolens personale, om der er tale om noget, der går over i løbet af kort tid, eller om det er længerevarende. Ved korttidssygdomme placeres eleven i et sygeværelse for at mindske evt. smitte.

Ved længerevarende sygdom, aftaler skolens kontor/kontaktlærer med jer, hvordan eleven kan komme hjem, indtil han/hun er rask igen.

Tandlæge/læge

Hvis dit barn skal til tandlæge eller læge (ikke akut), skal det være ved egen læge.
Vi beder om, at det aftales i forbindelse med hjemrejse til weekender eller ferier for at mindske fraværet fra undervisningen.

Vaskeri

Dit barn kan vaske tøj (10 kr.) og tørre tøj (5 kr.) på skolen. Man skal selv have vaskemiddel med. Det anbefales også, at man medbringer en lille vasketøjskurv med navn på.

Weekend på skolen

Hver tirsdag morgen skal dit barn tage stilling til, om det skal blive på skolen i weekenden eller ej. Dette vil foregå til morgensamlingen. Derfor er det vigtigt, at man tidligt aftaler med sit barn, hvad planen er for den kommende weekend.