Forældre
håndbog

Herunder kan læses alle tænkelige og utænkelige informationer, når du forbereder dig til et fantastisk år på Adventure Efterskolen

Er der noget som du mangler svar på, så drop os en mail så vi kan få det skrevet ind i forældrehåndbogen, info@adventure-efterskolen.dk

God læselyst

Arrangementer

De arrangementer der er for forældrene, vil I blive nærmere orienteret om op til afviklingen af arrangementet, og I vil blive bedt om at melde TIL pr. mail.

Broager

Eleverne kan i deres fritid cykle til Broager (ca. 4 km.), hvor der ligger et bibliotek, apotek, en grillbar, en læge, fakta/brugsen etc. Der hænger en tavle på lærerværelset som eleverne SKAL skrive sig på, når de forlader skolen.

Bliveweekender

Bliveweekend har et obligatorisk fælles indhold og skal anses for undervisning. Hvis eleven skal fritages i sådanne weekender, skal der rette henvendelse herom til forstanderen. Se Fritagelse

Forsikring

Under efterskoleopholdet er eleven dækket af forældrenes egen familieforsikring.

Der er eget forsikrings-ansvar overfor medbragte ting (f.eks. pc’er). Disse er ikke forsikret af skolen.

Fritagelse

Hvis eleven skal fritages fra undervisningen, evt. ved runde fødselsdage, lægebesøg , studiebesøg og lign. , skal der rettes henvendelse til forstanderen på mail: info@adventure-efterskolen.dk eller telefonisk. Transport til og fra skolen skal I selv sørge for.

Mulighederne er:

-Selv hente eleven

-Cykle til Broager (4 km) og her tage en bus til banegården i Gråsten. Se ruteplanen på www.sydbus.dk, rute 10.

– Taxa fra skolen til Gråsten banegård (ca. 220 kr) Gråsten Taxa  tlf:  74652939

Husk, at kontoret ikke læser mails lørdag og søndag, så mails vedr. fravær (f.eks. at eleven ikke kommer retur til skolen søndag aften), bliver først læst mandag morgen.

Internet

Vores bredbånd på skolen er 100 upload og 100 download. Der er Wifi overalt på skolen. – Alle elever her på AES får en gratis licens af: “Microsoft Office Pro Plus 365”. Licensen må bruges 5 gange og kan installeres på: Windows Phone, IPhone, Android Phone, Blackberry, Nokia (Symbian OS, Windows 8 tablet, Windows RT enhed, Ipad og Android Tablet. Office kan også installereres på samtlige MAC-computere. Licensen gælder dog kun, sålænge man er elev på AES.

Kommunikation til og fra skolen

Forstanderen vil med jævne mellemrum lægge et ”ugebrev fra forstanderen” (klik her) op på hjemmesiden.

Der bliver som regel kommunikeret med hjemmet via mail. Vi bruger de(n) emailadresse(r) som vi fik ved tilmelding.

Alle ansatte har en mail-adresse, som findes på skolens hjemmeside under ansatte. Ved spørgsmål angående undervisning, elevstandpunkt, fravær, kontaktlærerfunktion etc., bedes rette henvendelse til den pågældende lærer, ligesom at lærerne også selv kan finde på at rette henvendelse til forældre udenom kontoret.

Hvis I undrer jer over, at I mangler noget information, som I mener burde have været sendt ud (f.eks. efter aftale), så tjek venligst med kontoret, om den emailadresse skolen har på jer, er korrekt.

På skolens facebook-side  slås næsten dagligt billeder og nyheder fra skolens hverdag/arrangementer op. I kan også holde jer orienteret her på hjemmesiden!

Medicin

Hvis elever får medicin, bedes der rettes henvendelse til skolen om dette. Noget medicin må ikke stå fremme på værelser og skal udleveres (f.ek. Hver morgen/aften) af vagtlærer.

Måltider

Vi spiser morgenmad 7:30, der er servering (en bolle + noget frugt/gulerødder) kl. 9:45, frokost (varm mad) kl. 12.00, servering kl. 14:30, aftensmad (rugbrød + noget lunt) kl. 18.00 og aftenservering kl. 21.00. Vi forventer, at eleverne er til stede til alle måltider.

Vores dygtige køkkenpersonale gør sig umage med at ramme alles smag, men er samtidigt meget OBS på at servere sund kost (vand i stedet for saft, sukkerfrie morgenmadsprodukter, minmælk, fuldkornspasta,  salat uden fed dressing etc.). Der tages hensyn til vegetarer og levnedsmiddel-allergi (laktose etc.).

Det er pligt for eleverne at komme til alle hovedmåltider. Der er afkrydsning til morgenmaden. Uden morgenmad duer helten ikke, er vores helt klare holdning her på AES. Uden benzin på motoren kan eleven ikke være frisk til undervisningen.

Safetybokse

Alle elever har mulighed for at låse værdigenstande inde i en safetyboks på værelset. Hertil skal I selv medbringe en hængelås.

Sikkerhed på cyklen

Da eleverne regelmæssigt cykler ad landevejen til Broager, skal alle elever have en cykelhjelm og uden undtagelser have denne på, når de cykler. Derudover skal eleverne selvfølgelig også have funktionsdygtigt lys på cyklen. Det anbefales selvfølgelig også at have lås på cyklen.

Det er obligatorisk med refleksveste med navn i  den mørke tid.

Skader

Ved længerevarende skader, hvor eleven skal fritages fra fysisk belastning, skal skolen have en lægeerklæring.

Ved skader opstået på skolen, vurderer skolens personale om eleven skal tilses af en læge og hvis så, ringes der efter en taxa, på skolens regning, som bringer eleven på skadestuen. Der følger altid en kammerat med.

Vi informerer altid forældre, når en elev kommer til skade så det er behandlingskrævende.

Skema

På skolen hænger der en “infoskærm” hvor eleverne kan se deres skema. Denne infoskærm kan man også tilgå online, se her:

AES INFOSKÆRM

Skolesager

Til skolestart får eleverne et ringbind, en blok samt faneblade til at lave plads til hver fag i ringbindet. Alt andet (penalhus med indhold bedes eleverne selv medbringe)

Sygdom

Ved akut sygdom opstået på skolen, vurderer skolens personale om der er tale om noget der går over i løbet af kort tid eller om det er længerevarende. Ved korttidssygdomme, placeres eleven i et sygeværelse, for at mindske evt. smitte.

Ved længerevarende sygdom, aftaler skolens kontor med Jer, hvordan eleven kan komme hjem, indtil han/hun er rask igen.

Tandlæge/læge

Hvis eleven skal til tandlæge eller læge (ikke akut), skal det være ved egen læge og vi beder om at det aftales i forbindelse med hjemrejse til weekender eller ferier.

Vaskeri

Eleverne kan vaske tøj (10 kr.) og tørre tøj (5 kr.) på skolen. Eleven skal selv have vaskemiddel med. Det anbefales også at eleven har en lille vasketøjskurv med navn på med.

Weekend på skolen

Eleverne skal hver tirsdag morgen krydse af, om de bliver i den kommende weekend. Dette skal ske så tidligt, at hensyn til køkkenet (indkøb og madlavning). Forældrene bedes aftale dette med deres børn i god tid, så eleverne ved, hvad de skal krydse af.

Weekend transport

Vi har som skole aftale med https://www.efterskolebussen.centrumturist.dk/

Man skal som forælder huske at benytte firmaets app, hvis man vil have sit barn transporteret billigt og hurtigt frem og tilbage til skolen.