fbpx

For forældre

Velkommen forælder.

Måske er du en rookie i efterskoleverdenen, måske er du erfaren, men læs alligevel med her. Vi er så ivrige efter at fortælle, hvordan vi vil tage vare på dit barn!

Til forældrene

På et efterskoleår lærer man lidt af hvert – ikke kun om sig selv, men også om, hvordan man agerer i et fællesskab. I løbet af sådan et år vil dit barn ændre sig, omdefinere sig selv og sin verden mange gange. Vi bistår dit barn hele vejen igennem i de kampe og udfordringer, som man står overfor som et ungt menneske i en ny hverdag.

Alle voksne, som arbejder på Adventure Efterskolen, brænder for dit barn. Det gælder ikke kun lærerne, men også køkkenpersonale, administration og pedeller. De er alle i kontakt med dit barn dagen igennem – fra rengøring, til lektielæsning og endeligt til en svedig fodboldkamp i hallen samt til alle de mange skøre, skæve og skønne påfund, der opstår i et efterskolefællesskab. Fælles for alle er, at de ønsker at påvirke dit barn og give dem den bedst mulige dag – året rundt!

På AES vil vi gerne skabe klare rammer for dit barn. Det består sig i en struktureret hverdag, hvor dit barn føler sig tryg og set. De klare rammer består bl.a. i et klart og gennemsigtigt skema, faste pligter og tydelige forventninger til opførsel. Derudover har skolen udarbejdet et regelsæt, som også er enkelt, klart og gennemsigtigt.

Eleverne på AES kommer fra hele landet. Det er til dels grundet vores brede profil, men også grundet det faktum, at vi er en lille skole, der har mulighed for at dyrke det mindre fællesskab. Vi ved alle, hvem hinanden er, hvem der er allergisk overfor nødder, og hvem der har de bedste fodboldskills. Vi er tætte med hinanden – og det gør en forskel. Her er der plads til alle!

Du kan som forælder godt forberede dig på at få et noget andet barn hjem, end du sendte afsted. Dit barn vil lære at tage ansvar for egen læring og udbytte af sit efterskoleår. Det vil blive presset til at engagere sig, lære at tænke mere positivt og konstruktivt, inspireres til at handle og agere på en social kompetent måde og hjælpe dem med at løse både personlige problemer og sociale konflikter.

Du vil (næsten) ikke kunne genkende dit barn!