fbpx

10. Klasse

Vi vil gøre dig studieparat!

Vi betragter efterskoleåret som begyndelsen på ungdomsuddannelsen og ikke som afslutningen på grundskolen. Derfor har vi stort fokus på at gøre dig klar til dit kommende studie.

 

Målrettet niveaudelt undervisning

Alle elever er forskellige. Alle har forskellige talenter og forskellige forudsætninger – og alle lærer og udvikler sig på forskellige måder.

Derfor niveaudeler vi vores undervisning, så hver enkelt elev får undervisning, der så vidt muligt passer til deres læringsstil og hjælper dem med at indfri deres unikke potentiale.

For os er niveaudeling meget mere end fagligt niveau og standpunktskarakterer. Vi bruger nemlig niveaudelingen til at sikre, eleverne oplever undervisningsformer og får fysiske rammer, der understøtter deres udvikling.

 

Vores 10. klasse er delt op i tre niveauer:

A-klassen er gymnasieforberedende og foregår i auditorium. Lektiemængden og fordybelsesgraden bygger op til 1.G-niveau. Her er der mulighed for at dække store stofområder og for en god debat i klassen.

B-klassen gennemgår de samme emner som A-klassen, men med et lidt lavere tempo og niveau. Der er flere lærere i klassen, så der er mulighed for at angribe opgaverne ud fra forskellige læringsstile, ligesom klassens indretning lægger op til mere gruppearbejde og afveksling i undervisningen.

C-klassen er en lille klasse med stort fokus på den enkelte elevs behov, der kan f.eks. være indlagte gåture. Undervisningen foregår på basis-niveau, så alle kan følge med og få udbytte af timerne.

 

Niveaudelingen foregår i fagene dansk, tysk, engelsk og matematik. Man placeres efter en samtale og lille test på det hold, der svarer til ens niveau. Man kan som elev f.eks. være i A-klassen i matematik, fordi man har let ved matematik, men være på f.eks. C-holdet i tysk, hvis ens niveau på dette fag ikke er så højt. Vores 10. klasse afsluttes altid med FP10.

Fælles for alle tre niveauer er, at der ikke er tale om specialundervisning, men derimod pædagogisk opbyggede læringsmiljøer, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Har en elev særlige behov med tilhørende støttetimer, kan vi imidlertid sagtens honorere dette.

Vi forventer af dig, at du giver den en skalle med skolearbejdet. Så vil vi til gengæld gerne love dig, at vi vil gøre os umage med undervisningen. Vi har en flok dedikerede undervisere, som brænder for deres fag. Vi har fast tilbud om lektiehjælp hver aften. Vi går nemlig op i, at du får den hjælp du skal bruge, så du kan udvikle dig fagligt.

 

Fag i 10. klasse

Vi gør meget ud af den boglige undervisning, og du kan aflægge FP10 prøver i alle boglige fag. Dog undtaget naturfag, hvor vi har udviklet vores egen interne evaluering.

De obligatoriske fag er: dansk, matematik, engelsk og AES 10. Du kan som boglige tilvalgsfag desuden vælge: tysk og Engineering.

Engineering i stedet for Fysik

I stedet for Fysik/Kemi tilbyder vi i 10. klasse faget “Engineering”. Engineering taler til dig med et opfindergen – og dig der er nysgerrig på de naturvidenskabelige teorier, der ligger bag sjove forsøg og opgaver.

Du vil blive præsenteret for en opgave, en problemstilling eller en konkurrence, hvor det handler om at finde “hittepåsomheden” frem og designe en løsning. Det kan fx være opgaver som:

  • Få et æg til at overleve et højt fald, så det forbliver intakt
  • Lav en tidstager, der kan måle præcis 30 sekunder

Efter opgaverne snakker vi om og reflekterer over teorien bag og de observationer, vi har gjort os.