Det loven foreskriver

 

book_ny

 

meld_ny

Det Loven Foreskriver

Herunder findes information fra Undervisningsministeriet vedr. Adventure Efterskolen.

Overgang til uddannelse 3. mdr. efter endt 9. klasse – Fordelt efter uddannelsestype

Grundskolers gennemsnitskarakter

Grundskolers karakterfordeling

 
Derudover kan de lovpligtige planer og evalueringer findes herunder.

Målsætninger og opfølgning af disse

Indholdsplan 2016-2017

Indholdsplan 2017-2018

Årsplan 2014-2015

Årsplan 2015-2016

Årsplan 2016-2017

Årsplan 2017-2018

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsevaluering 2016

Adventure Efterskolens undervisningsevaluering

 
Skolens vedtægter kan læses her:

Vedtægter 2013

 

Skolens værdigrundlag

Selvevaluering 2016

Selvevaluering af værdigrundlaget